Oleha เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร มีความยินดีที่จะเสนอการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 5 ปีให้แก่เฟอร์นิเจอร์ Oleha ทุกรุ่น Oleha Outdoor Furniture มีความภาคภูมิใจในเฟอร์นิเจอร์หวายคุณภาพสูงของเรา และเราเชื่อมั่นว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านได้เลือกสรรจากเราจะคงอยู่กับท่านไปนานหลายปี แต่หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ของเรา ท่านลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ทำการซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ ได้ทันที
 

การรับประกัน – นิยามและเงื่อนไข:

 
• ฟูกและกรอบทุกชิ้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของ Oleha เฟอร์นิเจอร์
• สินค้าต้องทำการซื้อหาจากตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Oleha เฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
• รูปแบบของฟูกจะมีให้เลือกหาได้นานถึง 10 ปีภายหลังจากการซื้อครั้งแรก เราสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง แก้ไขแบบ และอาจนำเสนอแบบทางเลือกให้แก่ลูกค้าพิจารณา
• การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสื่อมและการฉีกขาดจากการใช้งานปกติ ถือว่าเป็นการเสื่อมจากสภาพจากการใช้งานตามปกติ เช่น สีหมองหรือจางลง หรือมีรอยยับหรือรอยถลอก
• ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผ่านการใช้งานอย่างผิดวิธี ใช้งานด้วยความรุนแรงไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง หรือวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ หรือซื้อไปเพื่อการพาณิชย์
• หากผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแก้ไข ต้องถูกดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายของ Oleha เฟอร์นิเจอร์ เท่านั้น ไม่ครอบคลุมการกระทำใดๆ ที่ถูกดำเนินการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
• ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประกันนี้ไม่สามารถถูกถ่ายโอนหรือครอบคลุมการเรียกร้องความเสียที่ตามมาจากการสูญหายหรือถูกทำลาย
• ต้องนำหลักฐานการซื้อมาแสดงเพื่อตรวจสอบก่อนที่การขอรับประกันจะสมบูรณ์
• เฟอร์นิเจอร์หวายของเรารับประกันต่อการถูกแดดส่องนานถึง 1500 ชั่วโมง แนะนำว่าเฟอร์นิเจอร์ควรถูกจัดวางในที่ร่ม เพราะการจัดวางอยู่กลางแดดตลอดเวลาจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหาย และลักษณะนี้จะถือว่าไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน
 

การซ่อมแซมหรือการทดแทน

 

ในกรณีที่เกิดปัญหา ลูกค้าต้องติดต่อตัวแทนที่ได้ทำการซื้อสินค้านั้นๆ ตัวแทนของเราจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยอาจร้องขอภาพถ่ายจากลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา แต่ละปัญหาจะได้รับการตรวจสอบและหากพิสูจน์ได้ว่าปัญหานั้นๆ เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุหรือจากการประกอบ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนจะดำเนินการและถูกพิจารณาโดยตัวแทนของ Oleha เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหาที่ทางตัวแทนได้ทำการเปลี่ยนให้แล้วจะตกเป็นของตัวแทนทันที
แต่หากสินค้านั้นๆ ไม่มีจำหน่ายอีกต่อไปแล้ว Oleha เฟอร์นิเจอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรุ่นปัจจุบันเพื่อทำการทดแทนหรือเปลี่ยนให้


 
 
OLEHA เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร มีความยินดีที่จะเสนอการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปีให้แก่เฟอร์นิเจอร์ Passion ทุกรุ่น
Passion มีความภาคภูมิใจในเฟอร์นิเจอร์หวายคุณภาพสูงของเรา และเราเชื่อมั่นว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านได้เลือกสรรจากเราจะคงอยู่กับท่านไปนานหลายปี แต่หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ของเรา ท่านลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ทำการซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ ได้ทันที

 

การรับประกัน – นิยามและเงื่อนไข:

  • ฟูกและกรอบทุกชิ้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของ Passion เฟอร์นิเจอร์
  • สินค้าต้องทำการซื้อหาจากตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Passion เฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
  • รูปแบบของฟูกจะมีให้เลือกหาได้นานถึง 10 ปีภายหลังจากการซื้อครั้งแรก เราสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง แก้ไขแบบ และอาจนำเสนอแบบทางเลือกให้แก่ลูกค้าพิจารณา
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสื่อมและการฉีกขาดจากการใช้งานปกติ ถือว่าเป็นการเสื่อมจากสภาพจากการใช้งานตามปกติ เช่น สีหมองหรือจางลง หรือมีรอยยับหรือรอยถลอก
  • ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผ่านการใช้งานอย่างผิดวิธี ใช้งานด้วยความรุนแรงไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง หรือวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ หรือซื้อไปเพื่อการพาณิชย์
  • หากผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม ดัดแปลง หรือแก้ไข ต้องถูกดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายของ Passion เฟอร์นิเจอร์ เท่านั้น ไม่ครอบคลุมการกระทำใดๆ ที่ถูกดำเนินการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
  • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประกันนี้ไม่สามารถถูกถ่ายโอนหรือครอบคลุมการเรียกร้องความเสียที่ตามมาจากการสูญหายหรือถูกทำลาย
  • ต้องนำหลักฐานการซื้อมาแสดงเพื่อตรวจสอบก่อนที่การขอรับประกันจะสมบูรณ์
  • เฟอร์นิเจอร์หวายของเรารับประกันต่อการถูกแดดส่องนานถึง 1500 ชั่วโมง แนะนำว่าเฟอร์นิเจอร์ควรถูกจัดวางในที่ร่ม เพราะการจัดวางอยู่กลางแดดตลอดเวลาจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหาย และลักษณะนี้จะถือว่าไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน

 

การซ่อมแซมหรือการทดแทน

 

ในกรณีที่เกิดปัญหา ลูกค้าต้องติดต่อตัวแทนที่ได้ทำการซื้อสินค้านั้นๆ ตัวแทนของเราจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยอาจร้องขอภาพถ่ายจากลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา แต่ละปัญหาจะได้รับการตรวจสอบและหากพิสูจน์ได้ว่าปัญหานั้นๆ เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุหรือจากการประกอบ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนจะดำเนินการและถูกพิจารณาโดยตัวแทนของ Passion เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหาที่ทางตัวแทนได้ทำการเปลี่ยนให้แล้วจะตกเป็นของตัวแทนทันที
 
แต่หากสินค้านั้นๆ ไม่มีจำหน่ายอีกต่อไปแล้ว Passion เฟอร์นิเจอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรุ่นปัจจุบันเพื่อทำการทดแทนหรือเปลี่ยนให้